2010

Osmanlı Tarihi: 1302-1481 Uluslararası Sempozyumu/ 27/28 Temmuz 2010

Yalova Belediyesi ve Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Osmanlı Tarihi Sempozyumu” Termal Otel’de başladı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, sempozyumun açılış oturumunda Osmanlı’nın 1302 yılında Yalova’da yapılan Bafeus Savaşı’yla devlet statüsü kazandığı iddiasını tekrarladı. İnalcık, Osman Gazi’nin İznik’i kuşatması üzerine Bizans tekfurunun gönderdiği orduyla gerçekleşen savaşın Osmanlılar için devlet statüsü kazanma noktası olduğunu belirtti.

Sempozyuma katılan önemli isimler arasında Yalova Valisi Yusuf Erbay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Öz, ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı da bulunmaktadır.

Sempozyumda, Osmanlı’nın Yalova’da devlet olma iddiasına dair dönemin kaynaklarından alıntılar yapılarak, bu iddianın tarihçiler arasındaki yeri ve önemi tartışıldı. Ayrıca, sempozyum kapsamında “Halil İnalcık Tarih Ödülü” Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız’a verildi. Ödül, Halil İnalcık tarafından takdim edilirken, sempozyuma katılan diğer katılımcılara da minyatür sanatıyla yapılmış tablolar hediye edildi.