Konu

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerine ilişkin aşağıdaki konu ve başlıklarda bildiriler kabul edilecektir. Sempozyuma ana tema dışına çıkılmamak kaydıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Siyasi ve Askeri Tarih:

  • Siyasi Tarih
  • Askeri Tarih

Toplumsal ve Kültürel Yapı:

  • Gündelik Hayat
  • Dil
  • Din ve İnanç
  • Edebiyat
  • Sanat ve Zanaat
  • Eğitim ve Kültürel Tarih

Ekonomik ve Endüstriyel Gelişmeler:

  • Sanayi
  • Tarım
  • Ticaret
  • Turizm

Mimari ve Şehircilik:

  • Mimari
  • Mekân Tasarımı
  • Şehirleşme
  • Kentsel Tarih

Doğal ve Çevresel Koşullar:

  • Fiziki Coğrafya
  • Yeraltı Kaynakları
  • İklim Değişiklikleri, Çevre ve Sürdürülebilirlik, Gıda Güvenliği

Önemli Kişilikler ve Biyografiler:

  • Biyografik Tarih

Günümüzdeki iklim değişiklikleri, çevresel sorunlar, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği gibi kritik konuların, tarihsel bir perspektifle incelenmesi, geleceğe yönelik etkili politikaların oluşturulmasında hayati öneme sahiptir. Bu hassasiyetle, sempozyumumuzda, iklim değişiklikleri, çevresel sorunlar, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği gibi kritik konuların da tarihsel perspektiften ele alınarak derinlemesine tartışılması hedeflenmektedir. Geçmişin bu konulardaki deneyimleri, geleceğe yönelik kararlarımızı şekillendirmede değerli bir rehber olacaktır.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları ve araştırmacıları, yukarıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde yeni bilgiler, belgeler ve değerlendirmelere dayanan akademik çalışmalarıyla etkinliğimizde yer almaya davet ediyoruz

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Sempozyuma katılmak isteyenlerin en az 150-300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 15 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar info@yalakovazaferi.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Gönderilen özetler Düzenleme Kurulu tarafından biçim ve sempozyumun konularına uygunluk yönlerinden değerlendirilecek ve Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Kör hakemlik usulüyle gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin ardından, sempozyumda sunulması uygun bulunan bildiriler ilan edilecek ve yazarlarından tam metinlerini 15 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri talep edilecektir.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup başvurularda Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özette bildirinin amacı, yöntemi ve sonucu ile birlikte 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Sempozyuma katılmanızı bekler, saygılarımızı sunarız.